'Flagg er ikke bare flagg. I dag kan man få flagg i alle prisklasser og det er det en grunn til; det er store kvalitetsforskjeller! I bunn og grunn handler det om tre ting: Flaggduk, innfarving og sying. Langkilde flagg går ikke på kompromiss med noen av delene.'

Nicole M. Langkilde & Chantall Scott


Størrelse på flagg, vimpel og vindpølse

Størrelsen kommer helt ann på flaggstangens lengde. Flagget skal være1/3 av lengden på flaggstangen når den står på bakken. Flagg som står vannrett eller henger ut fra bygninger skal være 1/2 av lengden på flaggstangen.
Når det kommer til vimpel, bør den være 1/3 av flaggstangens lengde eller litt lenger.
Vindpølsen er det ingen regler for. Men om du bor veldig vær utsatt kan dette være en god erstattning for vimpelen.
Det ingen regler for lengden på flaggstangen, men de fleste går etter at den skal være 3 m høyere enn det høyeste punktet på huset. Ellers tas det hensyn til terrenget osv.

Flaggknute

Flaggknuten kan være vanskelig, så her er en video som forhåpentlig vil gjøre det litt lettere for deg.