Norske flaggregler

Her kan du lese om hvilke regler som gjelder for bruken av det norske flagget.

Et flagg skal behandles med respekt og i henhold til bestemte regler. Norge har, i likhet med Danmark og mange andre land, noen offisielle flaggregler som regulerer bruken av det nasjonale flagget.

I Norge har vi faktisk en egen norske flagglov som ble vedtatt 10. desember 1898. I denne loven kan man både lese om korrekt bruk av det norske flagg og flaggtider.

Det er også denne loven som bestemmer hvordan Norges flagg skal se ut med hensyn til farger og størrelse. Du kan lese mer om den norske flaggloven her.

Her har vi samlet noen av de viktigste norske flaggreglene slik at du vet hva som er korrekt bruk av det norske flagg:

 • Den kanskje aller viktigste regelen er at det norske flagg alltid skal behandles med respekt og aldri må berøre bakken.
 • Hvilke tidspunkter flagget skal heises og taes ned regulerers også av den norske flaggloven. Fra mars til oktober skal flagget heises kl. 08:00 om morgenen, og fra november og til og med februar skal det heises kl. 09:00.
 • Det norske flagg skal alltid hales ned ved solnedgang. I sommerhalvåret hvor de nordlige delene av Norge har midtnattsol, skal flagget ned senest kl. 21:00 om kvelden.
 • I de tre nordligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark gjelder det spesielle flaggregler for mørketiden. Fra november og til og med februar skal flagget heises kl. 10:00 om morgenen og hales kl. 15:00.
 • Det er viktig å sørge for at flagget henger fritt og ikke spikres fast eller tråkkes på.
 • Lengden, formatet og fargene på det norske flagget er også bestemt av flaggloven. Lengden på det norske flagget skal være 1/3 av flaggstangen når den står på bakken, mens flagg fra bygning skal ha en lengde tilsvarende halvparten av flaggstangens.
 • Flaggets farger er norsk rød (pantone 200) og norsk blå (pantone281).
 • Som alle andre nasjonalflagg har det norske flagg noen helt faste proporsjoner. Lengden er 6-1-2-1-12 med henholdsvis rød, hvit, blå, hvit og rød farge. Høyden er 6-1-2-1-6 med henholdsvis rød, hvit, blå, hvit og rød farge.
 • Privatpersoner skal alltid flagge med det norske handelsflagget, mens staten skal flagge med Norges statsflagg som har splitt og tunge.
 • Man må aldri heise to flagg på samme flaggstang.
 • Et ødelagt eller utslitt flagg skal brennes eller deles på en sånn måte at fargene skilles fra hverandre.
 • Det gjelder noen spesielle flaggregler ved dødsfall. Vi flagger på halv stang som et tegn på sorg. Når man heiser det norske flagg på halvstang så skal det skje på en bestemt måte. Først heiser man flagget helt til topps i flaggstangen for så å umiddelbart fire det ned på halv stang. Med "halv stang" mener man i denne sammenhengen 1/3 fra toppen.
 • Når man skal fire ned flagget om kvelden skal man først heise flagget til topps for deretter å fire det helt ned. Etter endt bisettelse skal man i henhold til de norske flaggreglene heise flagget helt til toppen av flaggstangen for å hedre den avdøde.

Lurer du på når du skal flagge? Se vår oversikt over de offisielle norske flaggdagene.

I vår nettbutikk finner du et stort utvalg av norske flagg og norske vimpler til enhver anledning.

Forresten - Når du kjøper i vår nettbutikk, vil det ikke være noen ekstra kostnader. Toll og mva ER betalt. Beløpet du betaler hos oss inkluderer derfor alt. Også toll og mva. Ingen ekstra kostnader.

 

Foto: Skotbustanga