På din båt


Når du skal ha flagg på båten skal du sørge for at det ikke henger ned i vannet. Størrelsen på flagget kommer ann på str på båten:
15 fots båt skal ha 50 cm flagg
20 fots båt skal ha 65 cm flagg
25 fots båt skal ha 75 cm flagg
30 fots båt skal ha 85 cm flagg
35 fots båt skal ha 100 cm flagg

Det er ikke lov til å heise annet lands nasjonalflagg som ditt eget.

Internasjonale maritime signalflagg


Flagg

Bokstav

Sivil betydning

Militær betydning

A Jeg har dykker ute. Hold godt klar og med sakte fart.
ICS Bravo.svg B Jeg laster/losser/transporterer farlig gods. Jeg er i ferd med å at affyre ett eller flere våpen.
< C Ja (bekreftende).
ICS Delta.svg D Hold klar av meg, jeg har vanskelig for å manøvrere.
ICS Echo.svg E Jeg forandrer min kurs til styrbord.
ICS Foxtrot.svg F Jeg har havari. Sett deg i forbindelse med meg. Hold klar av meg, jeg utfører flyoperasjoner
ICS Golf.svg G Jeg trenger los.
ICS Hotel.svg H Jeg har los om bord. Hold klar, jeg utfører helikopteroperasjoner
ICS India.svg I Jeg forandrer min kurs til babord. Til brug for at modtage/lægge sig på siden af et andet skib i havn
ICS Juliet.svg J Jeg er i brann og har farlig last ombord. Hold godt klar av meg.
ICS Kilo.svg K Jeg ønsker å opprette forbindelse med deg..
ICS Lima.svg L Stopp fartøyet øyeblikkelig.
ICS Mike.svg M Mitt fartøy er stoppet og ligger stille. Jeg har legevakt
ICS November.svg N Nej (nektende).
ICS Oscar.svg O Mann overbord!
ICS Papa.svg P Fartøyet skal gå og alle må komme ombord.
ICS Quebec.svg Q Det er ikke konstantert smittefare og fartøyet ber om å få lege ombord som kan gi karantenelisens for samkvem med land. Tilbakekaldelse av fartøyets mindre båter.
ICS Romeo.svg R Jeg har mottatt ditt signal.
ICS Sierra.svg S Jeg bruker maskinkraften akterover.
ICS Tango.svg T Hold klar av meg. Jeg driver partråling.
ICS Uniform.svg U Du stevner mot fare!
ICS Victor.svg V Jeg trenger assistanse.
<ICS Whiskey.svg W Jeg trenger legehjelp.
ICS X-ray.svg X Stopp det du holder på med (eller har til hensikt å gjøre) og gi akt på mine signaler.
ICS Yankee.svg Y Jeg driver for ankeret.
ICS Zulu.svg Z Jeg ønsker slepebåt.
ICS November.svgICS Charlie.svg N og C Jeg er i nød og behøver øyeblikkelig hjelp (Mayday).

Tallvimpler

ICS Pennant Zero.svg Pennant 0 Tallet 0.
ICS Pennant One.svg Pennant 1 Tallet 1.
ICS Pennant Two.svg Pennant 2 Tallet 2.
ICS Pennant Three.svg Pennant 3 Tallet 3.
ICS Pennant Four.svg Pennant 4 Tallet 4.
ICS Pennant Five.svg Pennant 5 Tallet 5.
ICS Pennant Six.svg< Pennant 6 Tallet 6.
ICS Pennant Seven.svg Pennant 7 Tallet 7.
ICS Pennant Eight.svg Pennant 8 Tallet 8.
ICS Pennant Niner.svg Pennant 9 Tallet 9.

Spesialflagg

ICS Answer.svg Answer Svarvimpel Når svarflagget henger over et annet flagg skal flagggets sivilie betydning benyttes.
ICS Repeat One.svg 1. Sub 1. repetisjon
ICS Repeat Two.svg 2. Sub 2. repetisjon
ICS Repeat Three.svg 3. Sub 3. repetisjon
ICS Repeat Four.svg 4. Sub 4. repetisjon

Militære standere

Flagg

Bokstav

Betydning

ICS Zero.svg 0 Tallet 0.
ICS One.svg 1 Tallet 1.
ICS Two.svg 2 Tallet 2.
ICS Three.svg 3 Tallet 3.
ICS Four.svg 4 Tallet 4.
ICS Five.svg 5 Tallet 5.
ICS Six.svg 6 Tallet 6.
ICS Seven.svg 7 Tallet 7.
ICS Eight.svg 8 Tallet 8.
ICS Niner.svg 9 Tallet 9.

Spesialflagg

ICS Prepare.svg Preperation Brukes ved ceremoniel, ved solens oppgang og -nedgang
ICS Question.svg Question -
ICS Negative.svg Negation -
ICS Designation.svg Designation -
ICS Corpen.svg Course Pennant -
ICS Turn.svg Turn -
ICS Screen.svg Screen -
ICS Speed.svg Speed -
ICS Station.svg Station -
ICS Port.svg Port -
ICS Starboard.svg Starboard -
ICS Formation.svg Formation -
ICS Division.svg Division -
ICS Squadron.svg Squadron -
ICS Group.svg Group -
Subdivision -
Emergency -